top of page

Att vara förälder i en kooperativ förskola 

Att vara förälder till ett barn i vår förskola betyder att du har insyn och möjlighet att påverka ditt barns vardag. Föräldrar och personal samverkar till att utveckla och driva förskolan och många föräldrar ser stor fördelar med att lära känna personalen på ett personligt sätt.

Förutom medlemsmöten och föräldramöten så träffas föräldrarna i olika grupper för att arbeta på förskolan tillsammans med praktiska saker som kan behöva ordnas, det kan till exempel vara att hjälpa till att röja på gården eller ordna ett vindskydd till barnen i skogen. Det gemensamma arbetet skapar en "vi-känsla" och man lär känna varandra och varandras barn på ett sätt som sällan händer i den kommunala förskolan.

2.

bottom of page