top of page

1.

Om oss

1.

Om oss

I över 20 år bedrev Örnsköldsviks Kommun förskoleverksamhet i Stensödens bygdegårds lokaler. Redan 2003 kom beslutet att flytta verksamheten till Idbynskolans lokaler men först 2008 verkställdes dessa planer och initiativet till att starta en föräldrakooperativ förskola i Stensöden började ta sin form.​

En rad engagerade föräldrar gjorde verklighet av planerna och den 7:e januari 2009 slog Föräldrakooperativet Stensödens Naturförskola ek. för. upp portarna! Intresset för att ha sina barn i ett föräldrakooperativ där föräldrar hade möjlighet att påverka sina barns vardag, och där fokus låg på utevistelse och miljö, var större än den första styrelsen kunnat förutse och snart fanns det närmare 25 barn inskrivna på förskolan.

2019 firar vi 10 år som förskola och med tiden har vi kommit att bli en etablerad förskola i Örnsköldsviks Kommun med ett tydligt driv där vår personal brinner för barns utveckling och lärande.

"Föräldrarna tar över förskolan" Allehanda 2008-11-15

"Klartecken för kooperativ förskola i Stensöden" Allehanda 2008-12-19

bottom of page