top of page
Vi uppmuntrar att synpunkter eller klagomål tas upp med den person det rör eller med förskolans rektor.
Det finns även en klagomålsblankett som man kan fylla i och lämna till verksamheten.
Länk till blanketten och beskrivning av hur vi behandlar inkomna klagomål finns här under.
bottom of page